Uslovi korišćenja

Pažnja: upotrebom ovog internet sajta potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili ove uslove korišćenja (u daljem tekstu “uslovi”) i slažete se da ste obavezni da ih poštujete, kao i sve druge primenljive zakone i propise. Ukoliko ne prihvatate ove uslove, nemojte koristiti ovaj internet sajt.

Royal Balm može izmeniti ove Uslove u bilo kom trenutku izmenama u ovom tekstu. Trebalo bi da posetite ovu stranicu s vremena na vreme i proverite ažurne Uslove, jer ste njima zakonski vezani. Pojedine odredbe ovih Uslova mogu biti nadjačane eksplicitnim zakonskim aktima ili saopštenjima istaknutim na drugim stranicama ovog sajta.


Upotreba internet sajta


Sav materijal na ovom internet sajtu (u daljem tekstu “Sajt”) je zaštićen autorskim pravima i svaka neovlašćena upotreba može predstavljati kršenje Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakona o žigovima ili drugih zakona iz oblasti intelektualne svojine. Osim ukoliko je drugačije naznačeno na drugom mestu na ovom sajtu, sav sadržaj možete pregledati, kopirati, štampati ili preuzimati isključivo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu i u informativne svrhe, pod uslovom da sve naznake o autorskim pravima ili drugim vlasničkim informacijama koji su sadržani u originalnom dokumentu zadržite u svim kopijama. Ne možete menjati sadržaj ovog sajta ni na koji način, niti ga reprodukovati ili javno prikazivati, izvoditi, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe. Ne uzimajući u obzir prethodno navedeno, bilo koji softver ili drugi materijal dostupan za preuzimanje ili korišćenje preko ovog sajta koji poseduje sopstvene uslove korišćenja ili licenciranja nalazi se pod zaštitom tih uslova. Ukoliko prekršite bilo koji od ovih Uslova, vaša dozvola za upotrebu sajta će biti povučena i bićete obavezni da odmah uništite sve sadržaje koje ste preuzeli ili odštampali.

Osim ako je eksplicitno drugačije naznačeno ovde ili na nekoj drugoj stranici ovog sajta, ništa ovde sadržano, bilo izričito, prećutno, odricanjem ili na drugi način, vam ne daje pravo da koristite bilo koji deo intelektualne svojine koju ste pronašli na Sajtu.


Upotreba softvera


Ukoliko preuzmete bilo kakav softver sa ovog Sajta (u daljem tekstu “Softver”), možete ga koristiti isključivo u skladu sa njegovim uslovima licenciranja (“Sporazum o licenciranju softvera”) koji ga prate. Ne smete preuzeti ili instalirati Softver pre nego što ste pročitali i prihvatili Sporazum o licenciranju softvera.


Informacije


Svi materijali, povratne informacije ili druge vrste informacija koje dostavite ovom Sajtu ili u preduzeću Royal Balm povodom ovog sajta (“Informacije”) neće biti smatrani za poverljive ili vlasničke. Royal Balm će biti isključivi vlasnik svih informacija prikupljenih na Sajtu ili u vezi sa njim. Royal Balm nema nikakve obaveze u odnosu na takve informacije i slobodan je da ih koristi bez ograničenja za bilo koje svrhe (kao što je upotreba, reprodukcija, modifikacija, objavljivanje, (re)distribucija, javno prikazivanje itd.) i bez navođenja izvora.

Zabranjeno je postavljati ili prenositi na Sajt ili sa njega bilo kakve protivzakonite, preteće, klevetničke, ponižavajuće, obscene, pornografske ili druge materijale koji krše bilo koje zakone.


Privatnost


Royal Balm zadržava pravo da prikuplja određene lične podatke prilikom pretrage nekih internet stranica ovog Sajta da bi ispunio vaše zahteve ili potrebe. Svako prikupljanje takvih informacija na ovim stranicama biće sprovedeno u skladu sa pravilima o privatnosti sadržanom na ovim internet stranicama, kao i važećim propisima o zaštiti podataka o ličnosti.

Neke stranice ovog Sajta bi mogle pohranjivati određene pakete informacija poznate kao “cookies” (kolačići) na vašem računaru. Kolačići nam daju odgovor na pitanje kako i kada je stranica ovog Sajta posećena i koliko ljudi je posetilo. Ova tehnologija ne skuplja informacije o vašem ličnom identitetu, umesto toga, informacije se nalaze u zbirnoj formi. Svrha ove tehnologije i informacija koje ona prikuplja je da nam pomogne da unapredimo svoj Sajt.

Royal Balm. nije odgovoran za sadržaj informacija objavljenih od strane korisnika putem chat-a ili opcije “pitaj kupca”. Royal Balm. zadržava pravo da u opciji “pitaj kupca” ukloni poruke koje sadrže materijal koji smatramo nepristojnim, klevetničkim ili na bilo koji drugi način neprihvatljivim. Royal Balm. se ne smatra odgovornim niti je u obavezi da prati razgovore na chatu i samim tim ne snosi nikakve posledice za sadržaj bilo kog saopštenja, bez obzira da li proizilazi ili ne iz zakona o autorskim pravima, kleveti, privatnosti ili drugog.


Linkovi na druge sajtove


Linkovi sadržani na Sajtu koji vode na nezavisne sajtove su prikazani isključivo zbog pogodnosti za vas. Royal Balm nije pregledao sadržaj ovih sajtova, ne kontroliše ih i nije odgovoran za bilo koji od ovih sajtova ili njihove sadržaje. Stoga, Royal Balm nije njihov predstavnik, ne pruža nikakve garancije i ne prihvata obaveze u vezi sa ovim sajtovima ili bilo kojim informacijama, softverom ili drugim proizvodima koji se tamo mogu naći, ili sa rezultatima koji su posledica njihove upotrebe. Ukoliko odlučite da pristupite nekom od sajtova na koje vode linkovi sa našeg Sajta, činite to na sopstvenu odgovornost.


Ograničenje odgovornosti


U maksimalnom stepenu dozvoljenom zakonom, Royal Balm, njegovi dobavljači ili treća lica pomenuta na ovom sajtu ni u kom slučaju neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu (uključujući, ali ne i isključivo, direktnu, indirektnu, slučajnu, posledičnu, posebnu štetu, ili takvu koja nastaje usled gubitka profila, gubitka podataka ili prekida poslovnog procesa) koja nastaje kao posledica upotrebe, odlaganja ili nemogućnosti upotrebe, ili rezultata upotrebe ovog sajta, sajtova na koje vode linkovi sa ovog sajta ili sadržaja objavljenog ovde ili na drugim pomenutim sajtovima, bez obzira da li je zasnovana na garanciji, ugovoru ili drugom pravnom sredstvu ili da li je klijent bio obavešten o mogućnosti takve štete. Ukoliko vaša upotreba materijala, informacija ili usluga sa ovog sajta rezultira potrebom za servisiranjem ili popravkom opreme ili podataka, Vi ste odgovorni za nastale troškove.


Registrovan zaštitni znak


Naziv, logotip, žig, zaštitni znak ili oznake usluga koji se pojavljuju na ovom Sajtu je registrovani zaštitni znak Royal Balm. Ne možete koristiti naziv, logotip, žig, zaštitni znak ili oznaku usluga bez prethodne pismene saglasnosti njihovog punopravnog vlasnika.

Sve cene na ovom sajtu iskazane su u dinarima. PDV je uračunat u cenu. Royal Balm maksimalno koristi sve svoje resurse da Vam svi artikli na ovom sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima specifikacija, fotografijama i cenama. Ipak, ne možemo garantovati da su sve navedene informacije i fotografije artikala na ovom sajtu u potpunosti ispravne.


Opšta politika zaštite privatnosti i podataka Royal Balm


Royal Balm poštuje Vašu privatnost. Bez obzira na to da li ste sa Royal Balm-om u kontaktu oko proizvoda i/ili usluga kao kupac, korisnik, predstavnik javnosti itd.

Imate pravo na zaštitu ličnih podataka: imena, adrese, telefonskog broja, adrese e-pošte i drugih podataka kao što su, IP adresa, geolokacijski podaci, itd.

U Opštoj politici zaštite privatnosti i ličnih podataka Royal Balm („ova politika“), opisuje se postupak prikupljanja Vaših ličnih podataka i svrha u koju se oni prikupljaju, način korišćenja Vaših ličnih podataka, sa kim se Vaši lični podaci dele, kako se štite i koje su Vaše mogućnosti u opsegu zaštite ličnih podataka.

Ova politika se odnosi na obradu Vaših ličnih podataka u okviru različitih usluga, alata, aplikacija, webmesta, portala, (internet) promocija, marketinških akcija, sponzorisanih platformi na društvenim medijima itd., koje pružamo ili kojima upravljamo mi ili treća strana u naše ime.

Ova politika sadrži opšta pravila i objašnjenja. Za određene usluge, alate, aplikacije, web-mesta, portale, (internet) promocije, marketinške akcije, sponzorisane platforme na društvenim medijima, itd., koje nudi Royal Balm ili njima upravlja treća strana u ime Royal Balma, ova politika može da se dopunjava posebnim, odvojenim obaveštenjima o zaštiti privatnosti. O tim posebnim obaveštenjima o zaštiti privatnosti obavestićemo Vas na primeren način svaki put kada prikupljamo Vaše lične podatke u gore navedenim aktivnostima (na primer na web-mestima, portalima, pojedinačnim komunikacijskim uslugama, e-novostima, podsetnicima, istraživanjima, ponudama, događajima, itd.).

Ova politika se primenjuje na sve Vaše lične podatke, koje prikuplja Royal Balm, Zlatiborska 18 Beograd, i/ili Royal Balmovi ovlašćeni prodavci, rešavaoci reklamacija i sl., zajedno navedeni u ovoj politici kao „Royal Balm“, „mi“, „nas“ i „naš“.

Pri kraju ove politike možete pronaći neke definicije ključnih pojmova, upotrebljenih u ovoj politici (na primer lični podaci, obrada, rukovalac obradom, ...).

Ko je odgovoran za obradu Vaših ličnih podataka?

Organizacije odgovorne za obradu Vaših ličnih podataka su:

„Royal Balm“ d.o.o., Beograd, Zlatiborska 18;

Rešavalac reklamacija je Royal Balm Beograd ul. Zlatiborska 18, Beograd.

Kome se možete obratiti ako imate pitanja ili zahtev u pogledu ličnih podataka?

Imenovali smo lice i odredili posebnu kontakt adresu za zaštitu ličnih podataka koja obrađuje Vaša pitanja ili zahteve u vezi s ovom politikom ili posebnim obaveštenjem o zaštiti privatnosti, o Vašim ličnim podacima i njihovoj obradi. Za sva pitanja, zahteve ili pritužbe u vezi sa primenom ove politike ili za ostvarivanje Vaših prava na temelju ove politike možete se obratiti kontakt osobi za zaštitu ličnih podataka:

  • Email: [email protected]
  • Royal Balm, Zlatiborska 18, 11000 Beograd, sa napomenom „Kontakt osobi za zaštitu ličnih podataka“

Osnovna načela:


Cenimo poverenje koje nam ukazujete tako što nam poveravate Vaše lične podatke i obavezujemo se da ćemo ih uvek obrađivati na pošten, transparentan i siguran način. Ključna načela koja Royal Balm poštuje pri obradi ličnih podataka su sledeća:

Zakonitost: Lične podatke prikupljaćemo na pošten, zakonit i transparentan način.

Najmanji opseg ličnih podataka (minimizacija): Prikupljanje ličnih podataka ograničićemo na one koji su prikladni i potrebni za svrhu u koju su prikupljeni.

Ograničenje svrhe: Lične podatke prikupljaćemo samo u određene, eksplicitne i legitimne svrhe i nećemo ih obrađivati na način koji nije u skladu sa tom svrhom.

Tačnost: Osiguraćemo tačnost i ažurnost ličnih podataka.

Sigurnost i zaštita ličnih podataka: Sprovodićemo tehničke i organizacione mere za osiguranje odgovarajućih nivoa zaštite podataka uzimajući u obzir, između ostalog, prirodu Vaših ličnih podataka koje treba zaštiti. Te mere predviđaju sprečavanje bilo koje vrste neovlašćenog otkrivanja ili pristupa, slučajnog ili namernog uništavanja ili slučajnog gubitka ili izmene i drugih nezakonitih oblika obrade.

Pristup i ispravke: Vaše lične podatke obrađivaćemo poštujući Vaša prava da od rukovaoca možete zahtevati pristup, ispravku ili brisanje podataka o ličnosti, pravo na ograničenje obrade, prava na prigovor, pritužbu Povereniku kao i prava na prenosivost podataka sve u skladu sa Zakonom.

Ograničenje čuvanja: Vaši lični podaci čuvaće se u skladu sa važećim zakonskim propisima o zaštiti ličnih podataka i samo onoliko dugo koliko je potrebno za postizanje svrhe u koju su prikupljeni, osim ukoliko ranije ne podnesete zahtev za brisanje ili opozovete saglasnost za obradu. Davanje podataka o ličnosti u ovom slučaju nije zakonska niti ugovorna obaveza niti je neophodan uslov za zaključenje ugovora.

Zaštita pri međunarodnim prenosima: Osiguraćemo da će Vaši lični podaci, ukoliko budu preneseni u države van Evropskog gospodarskog prostora, biti preneseni u skladu sa zakonskim propisima i prilikom prenosa biće primereno zaštićeni.

Zaštita ličnih podataka pri posredovanju trećim osobama: Osiguraćemo prosleđivanje ličnih podataka trećim osobama i obradu od treće strane u skladu sa važećim zakonodavstvom i sa odgovarajućim ugovornim merama zaštite.

Zakonitost neposrednog marketinga i kolačića: Slanje promotivnih materijala i postavljanje kolačića odvijaće se u skladu sa važećim zakonodavstvom.

Obrada Vaših ličnih podataka: koje podatke prikupljamo i po kojoj pravnoj osnovi:

Uvek ćete biti jasno obavešteni koje lične podatke prikupljamo. Te informacije ćemo vam predočiti uz odvojeno obaveštenje o zaštiti privatnosti koje će biti uključeno u određene usluge.

U skladu sa važećim propisima o zaštiti ličnih podataka možemo da obrađujemo Vaše lične podatke ako:

  •  ste dali saglasnost za određene svrhe obrade (kao što su navedene u obaveštenju o zaštiti privatnosti koje se odnosi na određenu obradu). U svakom trenutku imate pravo da povučete svoju saglasnost bez navođenja razloga; ili
  •  je obrada Vaših ličnih podataka potrebna za ispunjenje uslova ugovora čija ste ugovorna stranka; ili
  •  takvom obradom sledimo legitimne interese, npr. Royal Balm može određene lične podatke da obrađuje u svrhu sprečavanja zloupotrebe, odnosno prevare, pri utvrđivanju prava na temelju garancije, kako bi u određenim primerima proverila Vaše zadovoljstvo njenim proizvodima i uslugama. O legitimnim interesima obavestićemo Vas u obaveštenju o zaštiti privatnosti povezanoj sa tom posebnom obradom; ili
  •  je to potrebno za ispunjavanje naših zakonskih obaveza, npr. prilikom kupovine,(plaćanje, mesto i datum preuzimanja, itd.), reklamacije, vraćanje proizvoda kupljenih na daljinu, servisiranja, ostvarivanja drugih prava potrošača po osnovu nesaobraznosti ili garancije.

U koje svrhe obrađujemo Vaše lične podatke i oblikovanje profila

Lične podatke obrađujemo samo u određene, izričito potvrđene i legitimne svrhe i nećemo ih obrađivati na način koji nije u skladu sa tim svrhama.


Briga o tačnosti i ažurnosti Vaših ličnih podataka


Važno nam je da su Vaši podaci uvek tačni i ažurirani. Obavestite nas o svim promenama ili greškama u našim zapisima Vaših ličnih podataka tako što ćete nas kontaktirati preko kontakt osobe za zaštitu ličnih podataka. Odredićemo razumne mere da se svi netačni ili neažurirani lični podaci izbrišu ili isprave.


Pristup svojim ličnim podacima


Imate pravo pristupa svojim ličnim podacima koje obrađujemo i ako su Vaši lični podaci netačni ili nepotpuni možete da zahtevate ispravku ili brisanje ličnih podataka.


Koliko dugo čuvamo Vaše lične podatke


Vaše lične podatke čuvamo u skladu sa važećim propisima o zaštiti ličnih podataka.

Vaše lične podatke čuvamo samo onoliko koliko je potrebno za postizanje svrhe u koju obrađujemo Vaše lične podatke, razdoblju koje je određeno zakonom ili u razdoblju koje je potrebno za ispunjavanje uslova ugovora, uključujući zahteve za garancijom i moguće zahteve.

Lične podatke koje obrađujemo na osnovu Vašeg ličnog dopuštenja čuvamo trajno, do Vašeg opoziva, osim ako je ranije već postignuta svrha u koju su lični podaci prikupljeni.


Zaštita Vaših ličnih podataka


Sprovodimo tehničke i organizacione sigurnosne mere kako bi zaštitili Vaše lične podatke od ilegalnog ili neovlašćenog pristupa ili upotrebe, kao i od slučajnog gubitka ili uništavanja. Navedene mere se sprovode uzimajući u obzir našu IT infrastrukturu, potencijalni uticaj na Vašu privatnost i troškove izvođenja i u skladu sa trenutnim standardima i praksom u području zaštite podataka.

Obradu Vaših ličnih podataka poverićemo samo onim ovlašćenim osobama (trećoj strani) koje poštuju navedene tehničke i organizacione mere za zaštitu ličnih podataka.

Osiguranje zaštite podataka znači brigu o poverljivosti, celovitosti i dostupnosti Vaših ličnih podataka.

  1. Poverljivost: Vaše lične podatke zaštitićemo od nedopuštenog otkrivanja trećim stranama.
  2. Celovitost: Vaše lične podatke zaštitićemo od promena neovlašćenih trećih strana.
  3. Dostupnost: Pobrinućemo se da Vašim ličnim podacima mogu pristupiti samo ovlašćene osobe kada je to potrebno.

Naši sigurnosni postupci uključuju: zaštitu pristupa, sisteme za sigurnosno kopiranje, nadzor, revizije i održavanje, upravljanje sigurnosnim incidentima i kontinuirano poslovanje, itd.Zaštita privatnosti korisnika


Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, pa se tako kompletni proces naplate obavlja u sigurnom okruženju. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.Prosleđivanje ličnih podataka


U pogledu svrhe prikupljanja Vaših ličnih podataka možemo ih proslediti, otkriti ili omogućiti pristup kategorijama korisnika navedenima u nastavku, a koji te podatke obrađuju u skladu sa navedenom svrhom. Od njih zahtevamo da uvek budu u skladu sa važećim pravnim propisima, pravilima zaštite ličnih podataka i da posvećuju izuzetnu pažnju poverljivosti Vaših ličnih podataka.

Upotreba društvenih medija

Ako se u Royal Balm alatima (internet stranica, portal ...) prijavite iz društvenih medija (na primer pomoću Vašeg Facebook naloga), Royal Balm će zabeležiti Vaše lične podatke dostupne na tim društvenim medijima, i Vaša upotreba tih medija znači da ste izričito saglasni sa prosleđivanjem svojih ličnih podataka koje je Royal Balm zabeležila pomoću svog alata. Ti društveni mediji imaju sopstvene uslove korišćenja kojih se morate pridržavati tokom njihove upotrebe.


Vaše mogućnosti i prava


Želimo da budemo što transparentniji, pa vam stoga nudimo mogućnost odabira načina na koji želite da upotrebljavamo Vaše lične podatke.

• Vaše mogućnosti odabira načina kontaktiranja

Dostupne su vam razne mogućnosti odabira načina na koji želite da Vas kontaktiramo odn. preko kog kanala (na primer, e-pošte, pošte, društvenih mreža, telefona, ...). Ovo ćete moći da odaberete ostavljanjem svojih kontakt podataka na adekvatnom formularu, prilagođavanjem postavki privatnosti na odgovarajućem uređaju ili ažuriranjem korisničkog profila ili naloga sledeći uputstva za odjavu navedene u obaveštenju. Ako ste ostavili više kontakt podataka, bez izričitog biranja načina odn. kanala kontaktiranja, primaćete naše promotivne i druge poruke na način koji je uobičajen u odnosu na publikaciju, sve u okviru dopustivih zakonskih okvira.

• Vaši lični podaci Uvek nas možete kontaktirati putem kontakt osobe za zaštitu ličnih podataka (pogledajte poglavlje 3 „Kome se možete obratiti ako imate pitanja ili zahteve?“) ako želite da saznate koje Vaše lične podatke obrađujemo i izvor tih podataka. U određenim uslovima imate pravo da primite lične podatke koje ste nam prosledili, u najčešće upotrebljavanom strukturisanom čitljivom obliku, kao i pravo da prosledite te lične podatke bilo kojoj trećoj strani po svom izboru.

• Ispravke Ako u ličnim podacima pronađete grešku ili ako vam se čini da podaci nisu potpuni ili tačni, možete zatražiti ispravku ili dopunu.

• Ograničenje obrade Imate pravo da zahtevate ograničenje obrade svojih ličnih podataka.

• Vaši prigovori Možete da prigovorite obradi svojih ličnih podataka u svrhu neposrednog marketinga (ako želite, možete nas obavestiti preko kog kanala i koliko često želite da Vas kontaktiramo) ili da se Vaši lični podaci prosleđuju trećim osobama u tu svrhu. Saglasnost možete povući pismenom izjavom, odnosno obaveštenjem koje nam šaljete e-poštom na kontakt osobu za zaštitu ličnih podataka ili na drugi način objavljen na https://royalbalm.rs/. Odbijanje pristanka na obradu ličnih podataka ne nosi sa sobom negativne posledice ili sankcije i u potpunosti je dobrovoljno. Međutim, postoji mogućnost da nakon otkazivanja pristanka na obradu ličnih podataka Royal Balm neće moći da pruži korisniku pojedinačne ili više svojih usluga koje se ne mogu pružati bez upotrebe ličnih podataka. Imate i pravo na pritužbu Povereniku u skladu sa zakonom.

• Brisanje Osim toga od nas možete zatražiti da izbrišemo sve Vaše lične podatke (osim u određenim slučajevima, npr. za potrebe dokazivanja transakcije ili ako je to potrebno zbog usklađenosti sa zakonskim propisima).


Pravne informacije:


Odredbe ovih pravila dopunjavaju i ne poništavaju zakonodavne odredbe iz područja zaštite ličnih podataka. U slučaju neusklađenosti odredbi ovih pravila i zakonodavnih odredbi iz područja zaštite ličnih podataka vrede zakonodavne odredbe.

Royal Balm može ova pravila promeniti u bilo kojem trenutku. Ova pravila možete proveravati na našoj internet stranici i na taj način saznati više o promenama.


Politika o kolačićima


Šta su „kolačići“?

Kolačići su mali tekstualni fajlovi koji se čuvaju na vašem računaru ili mobilnom uređaju. Kolačići obezbeđuju efikasnije funkcionisanje web sajtova i stranica. Kolačići omogućavaju našem sajtu da vas prepozna i zapamti važne informacije kako bi vam korišćenje sajta bilo udobnije.

Kako treća lica koriste „kolačiće“ na Royal Balm sajtu?

Kako bi obezbedila određene usluge na svom web sajtu, preduzeće Royal Balm može sarađivati sa trećim licima. Drugi oglašivači i ostale organizacije mogu koristiti svoje „kolačiće“ da bi prikupili informacije o vašim aktivnostima na našem web sajtu. Ove informacije mogu koristiti trećem licu da prikaže oglase za koje veruje da će vama biti od značaja na osnovu sadržaja koji ste gledali. Predmetni oglašivači mogu, takođe, koristiti ove informacije u cilju utvrđivanja stepena efektivnosti svojih oglasa. „Kolačiće“ trećeg lica mi ne kontrolišemo i da biste ih onemogućili ili izbrisali, molimo vas da više informacija i instrukcije za onemogućavanje potražite na web stranici relevantnog trećeg lica.

Koje „kolačiće“ koristimo?

Preduzeće Royal Balm na svom web sajtu koristi tri tipa kolačića:

1. Kolačiće funkcionalnosti

2. Kolačiće analitike

3. Kolačiće marketinga i oglašavanja

Kolačići funkcionalnosti

Kolačići funkcionalnosti nam pomažu da unapredimo vaše korisničko iskustvo prilikom posete našem sajtu. Primera radi, kolačići funkcionalnosti omogućavaju uporedni prikaz tehničkih karakteristika dva ili više proizvoda i omogućavaju sajtu da upamti korisnikove preferencije.

Kolačići analitike

Kolačići analitike nam omogućavaju da unapredimo sveukupno korisničko iskustvo na Royal Balm sajtu prikupljanjem relevantnih analitičkih podataka. Takođe, kolačići analitike nam pomažu da evidentiramo i zabeležimo poteškoće koje ste imali pri poseti Royal Balm sajtu i pokazuju nam performanse i efektnost našeg digitalnog oglašavanja.

Više informacija o kolačićima analitike možete dobiti na: https://policies.google.com/technologies/types

Kolačići marketinga i oglašavanja

Kolačići marketinga i oglašavanja pomažu kompaniji Royal Balm i njenim partnerima da vam prikažu relevantne oglase, koji su u skladu sa vašim interesima i koji vam mogu biti značajniji od drugih, nepersonalizovanih digitalnih oglasa. Takođe, možemo koristiti kolačiće iz grupe marketinga i oglašavanja da bismo ograničili broj prikazivanja istog oglasa na Royal Balm sajtu, kao i da ocenimo stepen efektivnosti naših digitalnih marketinških kampanja. Ovaj tip kolačića nam omogućava prikazivanje personalizovanih reklama na sajtovima naših partnera, na društvenim mrežama, kao i na sajtovima za pretraživanje sadržaja interneta, kao što je www.google.com.

Više informacija o kolačićima marketinga i oglašavanja možete dobiti na: https://policies.google.com/technologies/types

Pravne informacije:

Odredbe ovih pravila dopunjavaju i ne poništavaju zakonodavne odredbe iz područja zaštite ličnih podataka. U slučaju neusklađenosti odredbi ovih pravila i zakonodavnih odredbi iz područja zaštite ličnih podataka vrede zakonodavne odredbe.

Royal Balm može ova pravila promeniti u bilo kojem trenutku. Ova pravila možete proveravati na našem websajtu i na taj način saznati više o promenama.


Politika o reklamaciji


U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu


Uslovi za povraćaj robe:

1) Roba je oštećena usled transporta.

2) Kupac je dobio robu koju nije hteo/poručio.

3) Kupac odustao od kupovine.


U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, preduzeće Royal Balm je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice. Uslov za povraćaj novca važi za uslove 1,2 i 3.


U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio pouzećem, a bez obzira na razlog vraćanja novca (1,2 i 3) preduzeće Royal Balm je u obavezi da vrši povraćaj isključivo na žiro račun kupca ili uplatom na post-net. Iznos povraćaja novca će biti umanjen za proviziju pošte i iznos poštarine. Tada se kupac mora odlučiti za način povraćaja novca i dostaviti podatke za povraćaj novca , broj žiro računa ili broj telefona na koji se vraćaju sredstva i to na mail adresu  [email protected].


Ukoliko je kupac odustao od kupovine koju je platio elektronski (putem platnih kartica), a proizvod mu još nije poslat, iznos koji je platio ćemu u celosti biti vraćen. To znači da je nakon kupovine odmah obavestio Royal Balm na adresu  [email protected] ili na telefon064/121-4034.


Ukoliko je kupac odustao od kupovine , a proizvod mu je poslat, novac ćemu biti vraćen umanjen za iznos poštarine i provizije plaćanja. Proizvod koji je odustao da kupi mora biti vraćen u roku od 7 dana, a novac će biti vraćen u roku od 30 dana od dana prijema pošiljke.Trošak slanja povraćaja robe snosi kupac. Proizvod mora biti NE oštećen!


Ukoliko je kupac odustao od kupovine, a proizvod je primio ali ga nije koristio, novac će mu biti vraćen umanjen za iznos poštarine i provizije plaćanja. Takođe, proizvod koji je odustao da kupi mora biti vraćen u roku od 7 dana na adresu Zlatiborska br.18 Beograd, a novac će biti vraćen u roku od 30 dana od dana prijema pošiljke.Trošak slanja povraćaja robe snosi kupac. Proizvod mora biti NE oštećen!


Ukoliko kupac odustane od kupovine nakon poslate porudžbine i ne primi robu koju je kupio, roba će se vratiti pošiljaocu u ovom slučaju Royal Balm preduzeću na adresu Zlatiborska br.18 Beograd. Tada kupac gubi pravo na sve popuste koji se mogu dobiti vezanim kupovinama ili pogodnostima (akcijama, popustima) koje postoje. Takođe gubi pravo na besplatnu poštarinu.


Kupac koji je registrovan kao GOST nema pravo na popust kod vezane kupovine.

Odobrenje popusta imaju samo registrovani redovni kupci koji su imali poslednju kupovinu u poslednjih šest meseci. Nakon perioda od šest meseci popust za redovnu kupovinu se gubi. Popust se ponovo obnavlja nakon nove kupovine, prilikom sledeće nove kupovine u okviru narednih šest meseci.


Popust koji je važeći ne može da se sabira sa drugim popustima, može samo da se odobri jedan popust po kupovini.


Za korišćene i oštećene proizvode ne vršimo povraćaj novca.

Za sve reklamacije,informacije i pitanja možete pisati na mail [email protected] ili nas kontaktirati na telefon 064/121-4034

Kupljena roba se vraća na adresu Zlatiborska br.18 Beograd.


Koraci za povraćaj novaca


Kontaktirajte našu službu za podršku korisnicima putem email adrese: [email protected] da bi ste započeli proces povraćaja novca.


Vrlo brzo ćete primiti kod koji ste dužni priložiti uz proizvod koji vraćate.


1. Zapakujte proizvod u njegovu originalnu ambalažu i pošaljite ga u čvrstoj koverti sa zaštitnim balončićima kako bi ste osigurali da će proizvod biti vraćen bez pretrpljene štete.

2. Uverite se da ste priložili kod koji ste primili od naše korisničke podrške u koraku jedan (možete ga odštampati ili napisati na komadu papira).


Kada proizvod bude primljen i detaljno pregledan, primićete konfirmacijski email sa detaljima o povraćaju novca.


Izjava o konverziji


Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).

Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije.

Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat.

Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

Hvala Vam na razumevanju.


Način dostave


Svi kupljeni proizvodi na teritoriji Srbije se dostavljaju u roku od dva dana ili 48 sati od porudžbine osim u slučaju zadnjeg radnog dana u nedelji (subota) kada pošiljka ide na isporuku u ponedeljak ili u utorak. 

Dužina trajanja dostave može biti prolongirana u slučaju isporuke pošilje na udaljena mesta koja nemaju isporuku svakim radnim danom.

Pošiljke se isporućuju putem službe Postexpressa, osim ukoliko ta služba nije u mogućnosti da izvrži isporuku.

Pošiljka može biti ne isporučena usled dejstva više sile (vremenskih nepogoda ili štrajka kurirske službe).

Pošiljke poručene van granica Srbije se dostavljaju u roku od 3 do 7 dana po nekada za prekookeanske zemlje taj pertiod može biti i duži i zavisi samo od carinske službe zemlje destinacije dostave pošiljke.

Kod pošiljki koje se plaćaju pouzećem, kupac prilikom preuzimanja robe plaća kupljene proizvode.

Kod pošiljki koje su kupljene platnim karticama kupac ne plaća prilikom preuzimanja robe osim ukoliko nije drugačije navedeno prilikom kupovine.

Kod pošiljki koje su kupljene putem uplatnice kupac ne plaća prilikom preuzimanja robe osim ukoliko nije drugačije navedeno prilikom kupovine. Dok slanje ovakve pošiljke može biti tek nakon evidentiranja uplate na računu firme Royal Balm.