Politika privatnosti

Politika privatnosti royalbalm - prirodna kozmetika


royalbalm - prirodna kozmetika ne objavljuje, niti će ikada objaviti lične podatke svojih korisnika, sem onih podataka koje korisnici svojom voljom publikuju (na primer: korisničko ime, broj telefona, e-mail adresa nakon započete prepiske porukama, ali samo učesnicima prepiske). royalbalm.rs ne ustupa, niti će ikada ustupiti lične podatke svojih korisnika trećim licima, sem na pisani zahtev organa gonjenja Republike Srbije i u skladu sa Zakonom. Svi lični podaci korisnika royalbalm.rs su zaštićeni 128-bitnom AES enkripcijom, u svetu jednom od najjačih metoda zaštite podataka.


Korišćenje kukija (cookies)


royalbalm - prirodna kozmetika koristi kukije, male tekstualne fajlove koji se smeštaju na računar korisnika kako bi se obezbedilo ispravno funkcionisanje sajta kao što su registracija i logovanje korisnika.


Prosleđivanje podataka trećim stranama - 3rd party data sharing


royalbalm - prirodna kozmetika iz razloga analize svoje posećenosti koristi Google Analytics, web analitičku uslugu koju pruža Google, Inc. (Google). Google Analytics koristi kukije, male tekstualne fajlove koji se smeštaju na računar korisnika, koji omogućavaju royalbalm - prirodna kozmetika lakšu analizu načina na koji mu korisnici pristupaju. Informacije koje se na ovaj način prikupljaju o Vašem korišćenju royalbalm.rs (uključujući Vašu IP adresu, ali bez Vaših ličnih podataka) biće preneti i sačuvani kod Googlea, na serverima koji se nalaze na teritoriji SAD. Google će iskoristiti ove informacije u svrhu analize upotrebe čitavog sajta, kompajliranja izveštaja o aktivnosti na sajtu za račun royalbalm.rs, kao i za druge usluge u vezi sa aktivnostima na royalbalm.rs i upotrebom Interneta. Google će možda proslediti ove informacije trećim licima u situacijama u kojima to zakon nalaže, ili kada pomenuta treća lica obrađuju gorepomenute podatke u ime Googlea. Google neće povezati Vašu IP adresu sa bilo kojim drugim podacima koje poseduje. Google nikada neće dobiti Vaše lične podatke. Možete isključiti upotrebu kukija odabirom odgovarajućih podešavanja u Vašem web pretraživaču, ali treba napomenuti da na taj način nećete biti u mogućnosti da koristite royalbalm - prirodna kozmetika u punoj njegovoj funkcionalnosti. Korišćenjem royalbalm - prirodna kozmetika, pristajete na obradu svojih podataka preko Googlea, a na opisani način i u gorepomenute svrhe.