Prednost prirodnih krema

Glavni razlog koji nas navodi na korišćenje prirodnih krema za lice je upravo taj što se u konvencionalnim kremama, čak i onim „luksuznim“, zapravo kriju sastojci kao što su mineralna ulja (naftni derivati), sintetički mirisi, propilenglikol, olovo, živa, veštačke boje, urea, DEA (dietanolamin) i sl. Koji su jako štetni po naše zdravlje.

Koža je naš najveći organ iako je često ne posmatramo tako. Ona se obnavlja, diše, učestvuje u eliminaciji otrova iz tela i predstavlja barijeru za ulazak bakterija. Koža je takođe povezana sa funkcijom drugih organa, naročito jetre. Zbog toga je izbor kozmetike veoma važan, jer sve što nanesemo na kožu u roku od samo nekoliko minuta odlazi u krvotok.

Agresivne hemijske supstance koje putem hrane i kozmetike svakodnevno unosimo u organizam doprinele su povećanju alergija i netolerancija koje su pokazatelj stresa na našu biološku ravnotežu.

Oni napadaju zaštitni sloj kože, uzrokujući tako iritacije, hipersenzitivnost i ekceme.  S obzirom na to da koža apsorbuje oko 60% svega što se na nju nanese, otrovne supstance koje se nalaze u konvencionalnim kremama ulaze u krvotok i masno tkivo i mogu oštetiti unutrašnje organe, prouzrokovati hormonske poremećaje, a u nekim slučajevima i kancer.

Tako se tokom godina toksini iz sintetičke kozmetike, zagađene životne sredine i prerađene hrane polako talože u telu jer ih ono ne može tako lako preraditi i izbaciti.

Pravljenje krema i proizvodnja krema

Pravljene prirodne kreme nikada ne mogu dostići količine koje se postižu proizvodnjom industrijskih. Konvencionalna kozmetika se zasniva na principima koji uzimaju u obzir, pre svega, troškove sirovina i dobitka kompanije, a ne bezbednost i kvalitet proizvoda.

Proces pravljenja napr. prirodne kreme za lice je znatno duži jer se poštuju prirodni zakoni – od uzgajanja biljaka do njihovog sakupljanja i daljeg korišćenja. Za prirodne kreme možemo vezati kvalitet, a za sintetičke kvantitet. Kao što je poznato, oni su gotovo uvek obrnuto proporcionalni.

Kod industrijski proizvedenih krema se može primetiti jedna zajednička osobina – skoro sve su snežnobele. Razlog za to je hemijsko izbeljivanje sastojaka.

S obzirom da to da se kod pravljenih prirodnih krema teži tome da njihov sastav bude što bliži izvornom biljnom materijalu od koga nastaje, one moraju biti žućkaste boje zbog supstanci koje biljke otpuštaju.

Zašto prirodna krema za lice?

Ljudski organizam se bori protiv štetnih sastojaka koji se nalaze u sastavu „običnih“ krema. Tokom te borbe stvaraju se antitela koja neutralizuju delovanje hemijskih supstanci koje smo naneli na kožu, pa tako krema kojom smo u početku bili oduševljeni odjednom prestane da nam odgovara.

S druge strane, ako koristimo kreme koje sadrže prirodne sastojke koje koža prepoznaje kao sebi bliske, onda podstičemo aktivnost njenih prirodnih mehanizama i dozvoljavamo joj da sama „radi“.

Međutim, nije svaka prirodna krema jednako dobra. Veoma je važan izbor sastojaka, njihova kombinacija, ali i doze u kojima će oni biti prisutni. Royal Balm prirodne kreme sadrže organski uzgajane biljke i pažljivo odabrane sastojke. Mi koristimo isključivo bilje koje je karakteristično za naše podneblje.

Za to postoje dva razloga: prvi je taj što smatramo da biljke koje rastu na našim prostorima rastu u istim klimatskim uslovima kao i mi, pa njihovim korišćenjem dobijamo vrstu energije koja je baš nama potrebna; drugi razlog je praktičan, a to je što na taj način sa sigurnošću možemo znati u kakvim je uslovima gajena, na koji način sakupljena i kako dalje obrađena određena biljka.

Kupovina organskih prirodnih proizvoda znači izbegavanje proizvoda koji se tretiraju hemijskim đubrivima, herbicidima, dezinfekcionim sredstvima, opasnim insekticidima i ostalim brojnim otrovnim supstancama koje se koriste u savremenoj poljoprivredi.

To automatski znači i podsticanje same prirode.

Imamo moć da izaberemo ono što je najbolje za nas i za planetu. Hajde da to i uradimo.